Tổ chức hội thảo VAI TRÒ CỦA CẢM BIẾN TRONG HÀNH TRÌNH TIẾN TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

4/1/2020 211 lượt xem
Khoa Cơ khí - Cơ điện tử phối hợp cùng Tập đoàn SICK tổ chức buổi hội thảo<br /><br />VAI TRÒ CỦA CẢM BIẾN TRONG HÀNH TRÌNH TIẾN TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 do ông Ho Chin Hui, Giám ... 

CƠ ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC PHENIKAA

15/7/2019 300 lượt xem
Với những kiến thức và kỹ năng liên ngành, các kỹ sư Cơ điện tử PHENIKAA sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Các doanh nghiệp sản xuất chế tạo; ... 

Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2019 của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

13/2/2019 431 lượt xem
Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2019 của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  

Tổ chức hội thảo VAI TRÒ CỦA CẢM BIẾN TRONG HÀNH TRÌNH TIẾN TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

4/1/2020 211 lượt xem
Khoa Cơ khí - Cơ điện tử phối hợp cùng Tập đoàn SICK tổ chức buổi hội thảo<br /><br />VAI TRÒ CỦA CẢM BIẾN TRONG HÀNH TRÌNH TIẾN TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 do ông Ho Chin Hui, Giám ... 

CƠ ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC PHENIKAA

15/7/2019 300 lượt xem
Với những kiến thức và kỹ năng liên ngành, các kỹ sư Cơ điện tử PHENIKAA sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Các doanh nghiệp sản xuất chế tạo; ... 

Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2019 của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

13/2/2019 431 lượt xem
Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2019 của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử