Robot hỗ trợ y tế

28/5/2020 111 lượt xem
Nhằm hỗ trợ cộng đồng, chung tay với cả nước chống dịch covid 19, nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Phenikaa sẽ thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng 03 robot di động hỗ trợ các khu ... 

Máy tự động xịt khuẩn tay CĐT-PHENIKAA

28/5/2020 92 lượt xem
Giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA đã chế tạo thành công máy tự động xịt khuẩn tay với tên gọi CĐT-PHENIKAA. Máy có thể tự nhận diện tay và tự ... 
123

Robot hỗ trợ y tế

28/5/2020 111 lượt xem
Nhằm hỗ trợ cộng đồng, chung tay với cả nước chống dịch covid 19, nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Phenikaa sẽ thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng 03 robot di động hỗ trợ các khu ... 

Máy tự động xịt khuẩn tay CĐT-PHENIKAA

28/5/2020 92 lượt xem
Giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA đã chế tạo thành công máy tự động xịt khuẩn tay với tên gọi CĐT-PHENIKAA. Máy có thể tự nhận diện tay và tự ...