Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa tham gia Hội thảo Quốc tế Seatuc 2019

15/3/2019 293 lượt xem
Ngày 15/3/2019 tại Hà Nội, ThS. Nguyễn Văn Tuấn (hiện đang làm NCS tại ĐHBKHN), cán bộ Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa đã trình bày báo cáo ...  

Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa tham gia Hội thảo Quốc tế Seatuc 2019

15/3/2019 293 lượt xem
Ngày 15/3/2019 tại Hà Nội, ThS. Nguyễn Văn Tuấn (hiện đang làm NCS tại ĐHBKHN), cán bộ Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa đã trình bày báo cáo ...