Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!

2/13/2019 10:35 AM
Ngành công nghiệp thế giới hiện nay đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 rất mạnh mẽ. Xem xét những ngành công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0 và hình minh họa về ngành Kỹ thuật Cơ điện tử ở hình bên dưới cho ta thấy Kỹ sư Cơ điện tử có chuyên môn cao nhất và phù hợp với các ngành Robot tự hành, Thiết kế và mô phỏng, Công nghệ in 3D (chế tạo bồi đắp). Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về nhân lực Kỹ thuật Cơ điện tử của Tập đoàn Phenikaa và nhu cầu chung của toàn xã hội, Tập đoàn Phenikaa đã đầu tư rất lớn cho Trường Đại học Phenikaa mở ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng nghiên cứu. Ưu điểm của Kỹ sư Cơ điện tử theo định hướng nghiên cứu là có tư duy độc lập dễ dàng tiếp nhận các công nghệ mới nhờ tư duy nghiên cứu mới theo cách đào tạo. Ngoài ra Kỹ sư Cơ điện tử theo định hướng nghiên cứu có khả năng bao quát và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phát sinh trong nhà máy tốt hơn kỹ sư đào tạo theo mô hình khác, như vậy Kỹ sư Cơ điện theo định hướng nghiên cứu đảm nhận các vị trí thiết yếu và quan trọng như: Trưởng nhóm kỹ sư (các công ty Nhật Bản hay gọi là Header), Trưởng, phó phòng kỹ thuật, Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc điều hành.. tốt hơn các kỹ sư đào tạo theo mô hình khác. Vì vậy, chọn mô hình đào tạo Kỹ sư theo định hướng nghiên cứu sẽ đảm bảo tương lai tốt hơn các mô hình đào tạo khác. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Trường Đại học Phenikaa được Tập đoàn Phenikaa đầu tư đầy đủ trang thiết bị thực hành, thí nghiệm để phục vụ đào tạo tốt nhất Kỹ sư Cơ điện tử theo định hướng nghiên cứu. Do đó, lựa chọn ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 toàn cầu!

Trong hình ảnh có thể có: văn bản