Thư ngỏ

2/23/2019 8:38 AMKhoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học Phenikaa được thành lập theo quyết định số 294/QĐ-ĐHTT-TCHCQT, ngày 25/10/2018. Từ năm học 2019, khoa tuyển sinh đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (theo quyết định số 5629/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2018) trình độ Đại học và được cấp bằng Kỹ sư. Với lợi thế có một chương trình đào tạo được xây dựng mới nên Chương trình đào tạo Cơ điện tử đã tiệm cận được với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới.

Cùng với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn Phenikaa cho Trường Đại học Phenikaa, Khoa Cơ khí – Cơ điện tử cũng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó là đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết đảm bảo yêu cầu giảng dạy, đào tạo Kỹ sư Cơ điện tử phục vụ nhu cầu lao động của xã hội và của chính tập đoàn Phenikaa.

Theo đúng sứ mệnh của Trường Đại học Phenikaa, Khoa Cơ khí – Cơ điện tử cũng xác định mục tiêu đào tạo và hướng dẫn sinh viên được tiếp cận với các đề tài nghiên cứu khoa học ngay từ khi vào học. Tạo điều kiện tối đa để sinh viên khi tốt nghiệp sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành. Sinh viên được học tập trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển xã hội.

Trưởng Khoa Cơ khí – Cơ điện tử
PGS.TS. Vũ Lê Huy