Giới thiệu chung

2/23/2019 8:30 AMKhoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học Phenikaa được thành lập theo quyết định số 294/QĐ-ĐHTT-TCHCQT, ngày 25/10/2018.


Bắt đầu từ năm học 2019, khoa sẽ bắt đầu đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã ngành: 7520114) với số lượng nhân sự như sau:

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: 23 người. Trong đó: Phó giáo sư 1 người; Tiến sĩ: 4 người; Thạc sĩ 16 người; Đại học: 4 người.

- Trong số đội ngũ 23 giảng viên tham gia đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử:

+ Trực tiếp đứng chủ trì mở ngành: 12 người (PGS 01; Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 10)

+ Giảng viên từ các ngành khác cùng chuyên môn tham gia giảng dạy ngành Kỹ thuật Cơ điện tử:  11 người, tất cả đều từ thạc sĩ trở lên.

- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành: 5 người có trình độ từ đại học trở lên.

Nhiều cán bộ trong số này là những nhà giáo giàu kinh nghiệm, đã từng kinh qua chức vụ quản lý, là lãnh đạo trường Đại học hoặc Chủ nhiệm Bộ môn của các trường Đại học có bề dày truyền thống có chuyên môn phù hợp ngành đào tạo.

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử được tổ chức theo hình thức các phòng thí nghiệm với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn đầu Khoa Cơ khí – Cơ điện tử tổ chức thành 3 phòng thí nghiệm lớn bao trùm toàn bộ lĩnh vực đào tạo của ngành Cơ điện tử:

- Phòng thí nghiệm KỸ THUẬT THIẾT KẾ

- Phòng thí nghiệm KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TRONG CƠ ĐIỆN TỬ

- Phòng thí nghiệm THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP