Nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng và chế tạo các máy tự động

2/20/2019 7:28 AM
Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật là tự động hóa sản xuất. Trong dây chuyền sản xuất hiện đại thì máy điều khiển số hay các máy tự động đóng một vai trò quan trọng. Nó cho phép tăng năng suất, nâng cao độ chính xác gia công và hiệu quả kinh tế, đồng thời cũng rút ngắn được chu kỳ sản xuất. Việc nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng và chế tạo các máy điều khiển tự động hoặc các bộ phận của máy là cần thiết để phát triển nền công nghiệp hiện đại.