Nghiên cứu, tính toán, tự động hóa thiết kế và mô phỏng các hệ dẫn động cơ khí

2/20/2019 7:28 AM
Trong các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, … thì hệ thống dẫn động khí thành phần không thể thiếu thành phần bản tạo nên các chuyển động của máyTrong đó công suất được sinh ra từ nguồn động lực sẽ được truyền qua các bộ truyền động cơ khí để dẫn tới bộ phận công tác. Hiện nay các hệ thống dẫn động máy vẫn đang sử dụng các bộ truyền chủ yếu như bánh răng trụ biên dạng thân khai, đai, xích, … Trong hướng nghiên cứu này, thực hiện phát triển lý thuyết, phương pháp tính thiết kế và công nghệ chế tạo để ứng dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Việc nghiên cứu và tự động hóa tính toán, thiết kế các chi tiết cũng như các bộ truyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế được nhanh chóng và tối ưu.


Vai trò của các bộ truyền động cơ khí trong các hệ thống máy móc