TS. Ngô Văn Lực báo cáo tại Hội nghị khoa học và công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XII

10/7/2019 9:21 AM

Ngày 06/10/2019, TS. Ngô Văn Lực, Giảng viên Khoa Cơ khí - Cơ điện tử Đại học Phenikaa, đã báo cáo khoa học đề tài: "Mô phỏng phần tử hữu hạn mô hình hông người đi bộ dùng trong kiểm định an toàn ô tô". Hội nghị khoa học Cơ khí động lực được tổ chức hàng năm và quy tụ nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực này nhằm báo cáo, trao đổi những kết quả nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong cùng lĩnh vực. Đề tài của TS. Lực mô phỏng một hệ cơ điện tử ứng dụng trong kiểm định an toàn ô tô.