Tham dự Hội nghị quốc tế Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (ICEMA5)

10/12/2019 8:25 AM
Ngày 12/10/2019, các cán bộ Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa là PGS. Vũ Lê Huy và TS. Nguyễn Đình Dũng đã tham dự và trình bày 02 báo cáo tại Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation). Hội nghị được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội với đông đảo các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực Cơ học và tự động hóa tham dự.