Cơ sở vật chất

2/20/2019 6:51 AM

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử được tổ chức theo hình thức các phòng thí nghiệm với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn đầu Khoa Cơ khí – Cơ điện tử tổ chức thành 3 phòng thí nghiệm lớn bao trùm toàn bộ lĩnh vực đào tạo của ngành Cơ điện tử:

- Phòng thí nghiệm KỸ THUẬT THIẾT KẾ: gồm 6 phòng thực hành theo các chức năng với tổng diện tích 280 m²

- Phòng thí nghiệm KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TRONG CƠ ĐIỆN TỬ: gồm 4 phòng thực hành theo các chức năng với tổng diện tích 200 m²

- Phòng thí nghiệm THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP: gồm 5 phòng thực hành theo các chức năng với tổng diện tích 320 m²

Ngoài ra còn có 01 phòng cho Sinh viên nghiên cứu sáng tạo với diện tích hơn 40m². Các phòng thí nghiệm thực hành được đặt tại toàn nhà B4.

Khoa có các phòng làm việc cho cán bộ đặt tại tầng 4 và 5 của toàn nhà A7.


Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà