Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!  
Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA
Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA<br />  
Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?
Giới thiệu khái niệm về cách mạng công nghiệp 4.0  

Hội thảo về Robot mềm tại Đại học Phenikaa
Hội thảo về Robot mềm tại Đại học Phenikaa  
Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa
Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa  
Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa tham dự Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 2019
Ngày 9/4/2019, các cán bộ của khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa đã tham dự Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc được tổ chức tại Viện Cơ học Việt Nam. Hội nghị quy tụ ...