Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

22/2/2019 120 lượt xem
Giới thiệu ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  

Phương thức tuyển sinh

22/2/2019 116 lượt xem
Phương thức tuyển sinh  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

20/3/2019 93 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 với 3 hình thức xét tuyển như sau:  

Cơ hội việc làm của Kỹ sư Kỹ thuật Cơ điện tử

23/2/2019 96 lượt xem
Giới thiệu cơ hội việc làm của Kỹ sư Kỹ thuật Cơ điện tử  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

13/2/2019 101 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020