Hội thảo về Robot mềm tại Đại học Phenikaa

22/2/2019 126 lượt xem
Hội thảo về Robot mềm tại Đại học Phenikaa  

Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa

22/2/2019 147 lượt xem
Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa  

Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa tham dự Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 2019

10/4/2019 112 lượt xem
Ngày 9/4/2019, các cán bộ của khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa đã tham dự Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc được tổ chức tại Viện Cơ học Việt Nam. Hội nghị quy tụ ... 

Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa tham gia Hội thảo Quốc tế Seatuc 2019

15/3/2019 118 lượt xem
Ngày 15/3/2019 tại Hà Nội, ThS. Nguyễn Văn Tuấn (hiện đang làm NCS tại ĐHBKHN), cán bộ Khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Đại học Phenikaa đã trình bày báo cáo ...  

Đại học Phenikaa đã tổ chức chuyến du xuân 2019 cho cán bộ, nhân viên của Trường

22/2/2019 102 lượt xem
Đại học Phenikaa đã tổ chức chuyến du xuân 2019 cho cán bộ, nhân viên của Trường