(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

SUY NGHĨ VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN

25/2/201924 lượt xem
Suy nghĩ về hướng phát triển tương lai cho học sinh trường chuyên

Về chính sách Head hunter của Đại học Phenikaa

23/2/201926 lượt xem
Một thông điệp về săn người tài (Head hunter) của Chủ tịch Trường Đại học Phenikaa, TS. Hồ Xuân Năng, là: nếu biết người tài ở bất kỳ đâu hãy mời về Trường Phenikaa bằng được, không giới hạn chỉ ...

Tuyển sinh sau đại học

22/2/201920 lượt xem
Tuyển sinh sau đại học

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

13/2/201918 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/2/201915 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi ...

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

27/2/20199 lượt xem
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - Ngày ban hành: 24/12/2018