SUY NGHĨ VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN

13/2/201929 lượt xem
Ở Việt Nam ta nền tảng kiến thức của học sinh trường chuyên (HSTC) là nổi trội và vượt bậc so với các trường đại trà khác, vậy hướng phát triển tương lai của học sinh trường chuyên là gì ...

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!

13/2/201952 lượt xem
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!

Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA

13/2/201935 lượt xem
Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA<br />

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

20/3/201933 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 với 3 hình thức xét tuyển như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

13/2/201947 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2/201953 lượt xem
Giới thiệu Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

13/2/201942 lượt xem
Giới thiệu Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018